SISTEM ZA PRIJAVLJIVANJE INCIDENATA I SPRIJEČENIH INCIDENATA U RADIOTERAPIJI

Poštovane kolegice i kolege inžinjeri medicinske radiologije, ljekari specijalisti radijacijske onkologije, medicinski fizičari, dozimetristi, inžinjeri/serviseri radioterapijske opreme iz Bosne iHercegovine, pozivamo Vas da učestvujete u istraživanju “Procjena rizika u radioterapiji primjenom sistema za prijavljivanje incidenata” koje proučava mogućnosti razvoja sistema upravljanja rizikom u radioterapiji na osnovu podataka dobijenih pomoću sistema za prijavljivanje incidenata.

Cilj istraživanja je kreirati elektronski sistem za prijavljivanje incidenata u radioterapiji, napraviti kategorizaciju incidenata i predložiti optimalan model upravljanja rizikom u radioterapiji kako bi se izbjegli potencijalni incidenti.

Svjesni činjenice da su ozbiljni incidenti izuzetno rijetki, molimo Vas da putem ovog sistema podijelite informacije o svim događajima koje smatrate sigurnosno interesantnim, naročito izbjegnutim incidentima koji predstavljaju vrijedan besplatan alat u prevenciji ozbiljnih incidenata. Tako doprinosite razvoju zajedničke platforme koja svim radioterapijskim profesionalcima omogućava razmjenu znanja i iskustava, učenje iz grešaka i unaprijeđenje sigurnosti radioterapijskog procesa.

Istraživanje je u potpunosti anonimno. Identitet učesnika je nepoznat. Formulari koji narušavaju princip anonimnosti istraživanja spominjanjem osoba, ustanova ili bilo kakvih drugih podataka osim traženih, biće isključeni iz istraživanja.

Popunjavanje formulara traje 7 – 9 minuta.

Hvala na učešću!!!